Vyhledávání

Provozovatel internetového obchodu

AGORA plus, a.s.
Řipská 11d
627 00 Brno
IČO: 25503910
DIČ: CZ25503910

Zákaznická podpora

Vaše objednávky, dostupnost zboží, expedice
support@storagemarket.cz
+420 515 913 850

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme Vaše soukromí a zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím.

Při registraci zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Během doby Vašeho užívání shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Používáním našeho internetového obchodu a užíváním jejich služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu.


Váš tým StorageMarket.cz