Vyhledávání

Jak a kde reklamovat zboží se závadou.

1. Reklamace v řádné záruční době

V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v řádné záruční době je místem pro uplatnění reklamace servisní středisko stanovené výrobcem. Informace o servisních partnerech jsou uvedeny na záručním listě, případně je seznam těchto servisů přiložen k návodu k obsluze. Informace o servisních partnerech jsou k dispozici na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího nebo na internetových stránkách prodávajícího.

Pokud záruční list není součástí výrobku, nebo informace o servisním partnerovi nejsou aktuální, můžete vyhledat informace o nebližším záručním místě dle svého bydliště a značky výrobku na internetové adrese www.najdiservis.cz

Při předávání či zasílání zboží do servisu je třeba dodržet následující:
• Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, pokud servis nestanoví jinak na základě předchozí dohody.
• Ke zboží musí být přiložen originál záručního listu a kopie kupního dokladu.
• Pokud je zboží zasíláno přepravou, je zapotřebí zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho dalšímu poškození. V případě mechanického poškození nemusí být uznána záruka. Za takto způsobenou škodu je zodpovědný přepravce a nikoli prodávající.
• Je zapotřebí přiložit průvodní dopis s popisem závady a okolností při kterých nastává. Pokud tento průvodní dopis nebude přiložen, může být zboží vráceno s tím, že závada se neprojevila.

V případě, že v žádném z výše uvedených seznamů nejsou informace o servisním partnerovi, může zákazník uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího:
PREDOMINANCE s.r.o.
SoEasy.cz
Řipská 11c
reklamace@storagemarket.cz
Tel: +420 515 913 871

Při uplatňování záruky u prodávajícího platí podmínky reklamačního řádu. Zákazník může uplatnit reklamace osobní návštěvou v místě provozovny prodávajícího, anebo zasláním zboží na adresu provozovny.

V případě osobní návštěvy je zapotřebí dodržet následující: Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, pokud není předem dohodnuto jinak. Spolu se zbožím je třeba přinést originál záručního list a kopii kupního dokladu. Pokud zboží nejeví známky mechanického poškození, nebo jiného nepřiměřeného zásahu bude převzato k reklamačnímu řízení.

V případě, že je zboží zasíláno poštou, nebo jinou přepravní službou, je nutno dodržet následující:
• Zákazník si může vyžádat potřebné informace na e-mailu reklamace@soeasy.cz nebo telefonicky.
• Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, pokud není předem dohodnuto jinak.
• Ke zboží musí být přiložen originál záručního listu a kopie kupního dokladu.
• Zboží je zapotřebí zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho dalšímu poškození. V případě mechanického poškození nemusí být uznána záruka. Za takto způsobenou škodu je zodpovědný přepravce a nikoli prodávající.
• Je zapotřebí přiložit průvodní dopis s popisem závady a okolností při kterých nastává. Pokud tento průvodní dopis nebude přiložen, může být zboží vráceno s tím, že se závada neprojevila.

Zboží se zasílá na adresu provozovny označené nápisem "REKLAMACE"

2. Reklamace po uplynutí záruční lhůty

V případě vypršení záruční lhůty nebo závady neodpovídající záručním podmínkám má zákazník nárok na opravu produktu za úplatu.
Informace o servisním partnerovi můžete vyhledat dle svého bydliště a značky výrobku na internetové adrese www.najdiservis.cz

Chápeme, že reklamace, respektive porouchané zboží není pro nikoho příjemnou událostí. Proto bude naší snahou Vám tento proces co nejvíce usnadnit a zjednodušit.
Na druhou stranu, pokud Vy jako zákazníci budete respektovat naše pokyny, usnadníte a hlavně zrychlíte proces reklamace na naší straně.

Proto Vám děkujeme za pochopení.


Váš tým StorageMarket.cz

Přihlášený uživatel
Sledujte náš YouTube kanál
Facebook
Novinky
Doporučujeme
Speciální nabídka