Pro implementaci archivu na Váš server jsou potřebné tyto minimální požadavky:

Procesor: 1xCPU, 2xcore
Paměť: 8GB RAM
Pevný disk: 500GB HDD
Operační systém: Windows 2008/2012 Server
Databáze: MS SQL 2008 a vyšší, nebo Postgre DB
Rozhraní: NET. Framework 4.0.

Software SMART TRUST eLECRONIC ARCHIVE ve verzi LITE je určen pro vytvoření centrálního místa pro strukturované a bezpečné uložení všech typů dokumentů opatřených popisnými daty s možností aplikace principů důvěryhodné dlouhodobé archivace na vybrané dokumenty.

Toto řešení je určeno primárně pro malé organizace nebo pro živnostníky. Z pohledu funkcionalit má stejné funkcionality jako řešení ENTERPRICE, ale neobsahuje integrační rozhraní na propojení s dalšími aplikacemi Informačního Systému společnosti.
Praktické využití
• Centrální místo pro uložení všech typů osobních dokumentů v elektronické podobě.
• Archív přijatých i odeslaných datových zpráv.
• Kartotéka pro fotografie nebo hudbu případně videa.
• Archív pro evidenci firemních dokumentů: Smlouvy včetně dodatků a příloh a další související dokumenty (Předávací protokoly, zápisy).
• Elektronické faktury vč. příloh – přijaté i vydané.
• Daňová přiznání.
• Projektová dokumentace.
• Dodací listy, Předávací protokoly.
• Evidence přijaté a odeslané pošty.
• Nástroj pro vytvoření, distribuci a uložení důvěryhodného dokumentu.
• Data jsou pravidelně zálohována a chráněna proti zneužití.

Funkce

• Definice tříd dokumentů s rozdílnou strukturou popisných dat.
• Označení konkrétních uložených dokumentů popisnými daty.
• Uložení elektronických dokumentů ve všech dostupných formátech.
• Vytváření tzv. kolekcí a sub-kolekcí dokumentů, pomocí vhodně zvolených popisných dat, kdy jeden dokument může být součástí více kolekcí.
• Možnost aplikace principů důvěryhodnosti na vybrané dokumenty (založeno na funkci řetězení časových razítek u elektronicky podepsaných dokumentů).
• Podpora výměnných formátů elektronických důvěryhodných dokumentů doporučených Evropskou Unií (PAdES, XAdES, CAdES).
• U důvěryhodných dokumentů možnost pouze uložení „obálky“, fyzický dokument se může nacházet i mimo úložiště.
• Rozhraní pro ruční vkládání a vyhledávání dokumentů.
• Možnost vkládání více souborů najednou z uživatelského rozhraní.
• Konektory pro:
Systém datových schránek – ISDS manager
MS Office – umožňuje práci s dokumenty přímo z prostředí MS Word, MS Excel, MS Outlook
Vybrané emailové klienty

• Podpora vytváření souborů pdf/A (soubory určené pro dlouhodobou archivaci se zaručenou čitelností)
• Možnost definice skartačních lhůt pro jednotlivé třídy dokumentů.
• Rychlé vyhledávání v rámci popisných dat i možnost fulltextového vyhledávání.
• Přístup z jakéhokoliv místa s připojením k Internetu.
• Přístup z mobilních zařízení, PC, notebooků.
• Možnost definice více uživatelských účtů pro jeden storage.
• Statistiky o uložených dokumentech
• Logy událostí nad každým dokumentem
• Support 1 rok v ceně.

Kontakt: +420 515 913 851, +420 515 913 856
Email: storage@agoraplus.cz

Link na video